Ναυτιλία: ένα νέο ταξίδι για την Πεμπτουσία

Ναυτιλία: ένα νέο ταξίδι για την Πεμπτουσία

Ναυτιλία: ένα νέο ταξίδι για την Πεμπτουσία | Πεμπτουσία

Η ναυτιλία είναι ένα πλέγμα σχέσεων, δομών και λειτουργιών με αντικείμενο τις Θαλάσσιες μεταφορές προϊόντων. Ο κάθε εμπλεκόμενος στη Ναυτιλία (Ναυλωτής, πλοιοκτήτης, Εφοπλιστής, Αξιωματικοί του Ε.Ν., Στελέχη, Ναυτασφαλιστής, Νηογνώμονας κλπ.) επιδιώκει την μεγιστοποίηση του κέρδους με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους χωρίς όμως να τίθεται το ζήτημα της έκπτωσης στην ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η υπηρεσία της μεταφοράς του προϊόντος είναι σημαντικό να γίνεται με ποιότητα και ασφάλεια προκειμένου να κινηθεί με δυναμικό τρόπο η εμπορική δραστηριότητα τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά καθότι τα πολλαπλασιαστικά οφέλη είναι μεγαλύτερα με την ασφαλή και ποιοτική διακίνηση του προϊόντος και των προσώπων που το διακινούν, διότι επιτυγχάνεται ο ιστορικός σκοπός του Ανθρώπου δια μέσου των θαλάσσιων μεταφορών που είναι η Κοινωνική και ηθική του Ανάπτυξη, η Οικονομική του ευημερία και η Πολιτική Ειρήνη και σταθερότητα με στόχο να αναπτυχθεί προσωπικά και οντολογικά.

http://www.pemptousia.gr/2017/07/naftilia-ena-neo-taxidi-gia-tin-pemptousia/