Ναυτιλιακή Ηγεσία και καλές πρακτικές | Πεμπτουσία

Οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζεται και οργανώνεται η ναυτική ηγεσία και η εκπαίδευση γύεω από αυτήν τα τελευταία χρόνια, είναι το θέμα το οποίο προσεγγίζει στην συνέντευξή του προς την Πεμπτουσία ο ειδικός στο ζήτημα Ευστράτιος Σπύρου.

Δείτε το video εδώ